top of page

Algemene voorwaarden behandelingen

(versie 1/9/2021)

 

Mijn naam is Katrien Haerynck. Ik ben zaakvoerder van Inner Woman en te bereiken via e-mailadres contact@innerwoman.org

 

Ik geef onder andere yogales, Arvigo®Therapy, Closing the bones, de-armouring, Body-dearmouring en individuele begeleiding.

 

Ik beheer een website waarop je mijn aanbod kan vinden: www.innerwoman.org

 

Daarnaast maak ik gebruik van een online cursus platform genaamd Thinkific.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen gegeven door Inner Woman te Brugge en gelden zonder uitzondering voor elke klant.  

 1. De overeenkomst komt tot stand bij het maken van een afspraak voor een behandeling bij Inner Woman. De klant wordt geacht akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden wanneer hij/zij een afspraak vastlegt.

 2. Elke behandeling dient altijd op voorhand geboekt te worden.Dit kan telefonisch of per mail. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze staan vermeld. Bij het maken van een afspraak wordt naar het telefoonnummer en/of mailadres van de klant gevraagd. 

 3. Voorafgaand aan de eerste behandeling doet Inner Woman een intakegesprek; hierbij worden de algemene gegevens, levenssituatie en gezondheidshistoriek van de klant genoteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.  Deze gegevens worden nooit meegedeeld aan derden.  Alles wat binnen de praktijk wordt verteld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 4. De klant ondergaat de behandeling op eigen risico. Inner Woman kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met de behandeling in Inner Woman.

 5. Inner Woman stelt geen diagnose. Alle handelingen en adviezen zijn erop gericht het zelfherstellend vermogen van de klant te ondersteunen. In sommige gevallen zal worden doorverwezen naar een arts, osteopaat of therapeut.

 6. Een gewone behandeling duurt 120 tot 180 minuten. De prijs is a rato (80 EUR per uur) voor Arvigo®Therapy en Closing the bones, alsook voor de-armouring of individuele begeleiding. De duurtijd gaat in vanaf het afgesproken uur. Klanten die te laat op de afspraak verschijnen, krijgen dus een kortere behandeling. De volledige behandeling wordt wel in rekening gebracht.

 7. Inner Woman verwacht van de klant dat hij/zij zorgt voor persoonlijke hygiëne voor de behandeling en behoudt zich het recht voor de klant te weigeren indien deze niet schoon op de afspraak verschijnt. Desalniettemin zal de klant de behandeling toch dienen te betalen aangezien de afgesproken tijd voor de klant werd vrijgehouden.

 8. Inner Woman verricht geen sexuele handelingen. Klanten die hier wel op inspelen, worden verzocht de praktijk meteen te verlaten en zijn niet meer welkom. Bij een gemaakte afspraak zal het afgesproken bedrag toch moeten betaald worden.

 9. Betaling verloopt cash of via overschrijving op rekening BE62 7310 1827 3761 op naam van Katrien Haerynck.De betaling dient direct na de behandeling voldaan te worden.

 10. Gemaakte afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 48u voor de afspraak. Voor afspraken die binnen de 48u voor de geplande afspraak worden geannuleerd, zal het volledige bedrag worden aangerekend en dit ongeacht de reden (ziekte van de klant of een derde, niet of verkeerd genoteerd in agenda, ongeluk, file, etc.).

 11. Cadeaubons kunnen worden aangekocht bij Inner Woman voor het door de klant gewenste bedrag.  Deze zijn inwisselbaar voor de behandeling en de duur vermeld op de cadeaubon. Is er enkel een bedrag vermeld op de cadeaubon, dan kan de cadeaubon ingewisseld worden voor de behandeling gewenst door de klant en voor de duurtijd die overeenkomt met het vermelde bedrag. Bij een langere duurtijd tijdens de behandeling dient het tekort te worden bijbetaald door de persoon die de cadeaubon gebruikt. De cadeaubons zijn geldig tot 1 jaar na de uitgifte van de cadeaubon.

 12. Inner Woman behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.  De voorwaarden staan tevens vermeld op de website www.innerwoman.org

bottom of page