top of page

Algemene voorwaarden on-line cursusaanbod

(versie 1/9/2021)

 

Mijn naam is Katrien Haerynck. Ik ben zaakvoerder van Inner Woman en te bereiken via e-mailadres contact@innerwoman.org

 

Ik geef onder andere yogales, Arvigo®Therapy, Closing the bones, de-armouring en individuele begeleiding.

 

Ik beheer een website waarop je mijn aanbod kan vinden: www.innerwoman.org

 

Daarnaast maak ik gebruik van een online cursus platform genaamd Thinkific.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen on-line aangeboden door Inner Woman en gelden zonder uitzondering voor elke klant.  

 1. De overeenkomst komt tot stand bij het plaatsen van een bestelling via Thinkific van een on-line cursus bij Inner Woman. De klant/deelnemer/cursist wordt geacht akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden wanneer hij/zij zich inschrijft voor de on-line cursus.

 2. Bij het plaatsen van een bestelling via Thinkific van een on-line cursus bij Inner Woman wordt naar naam, voornaam en mailadres van de klant gevraagd. 

 3. De deelnemer volgt de on-line lessen op eigen risico. Indien de deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij voorafgaandelijk contact op met Inner Woman over het al dan niet volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor mogelijke deelnemers of cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

 4. Inner Woman kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan het on-line cursusaanbod.

 5. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de klant Inner Woman vóór aanvang van de cursus geïnformeerd te worden.

 6. De deelnemer kan uitsluitend aan de cursus deelnemen, als het inschrijvingsgeld vooraf is voldaan. Betaling verloopt via Stripe of rechtstreeks via overschrijving op rekening BE62 7310 1827 3761 op naam van Katrien Haerynck.

 7. De prijzen voor een cursus worden kenbaar gemaakt op de websites www.innerwoman.org en http://www.thinkific.com

 8. Annulatie is niet mogelijk en er wordt geen restitutie verleend. Inner Woman heeft het recht, zonder opgave van reden, een cursus te annuleren. Bij een annulering van de cursus door Katrien Haerynck wordt het bedrag binnen 3 bankwerkdagen teruggestort. 

 9. Inner Woman heeft het recht, zonder opgave van reden, een deelnemer aan een yogareeks of workshop te weigeren.

 10. Inner Woman behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en het platform, de lessenstructuur, het cursusaanbod en dergelijke ten allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website, per email en/of facebookpagina van alle wijzigingen op de hoogte gehouden. Wijzigingen in het on-line cursusaanbod door overmacht geven geen recht op teruggave noch een verlenging van de reeds betaalde cursus.

 11. Elke overeenkomst waarbij een on-line cursus besteld wordt en correct en volledig betaald wordt, komt één jaar na de bestelling te vervallen en zal niet meer toegankelijk zijn voor de deelnemer op het on-line Thinkific platform.

 12. Inner Woman behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. De voorwaarden staan tevens vermeld op de website www.innerwoman.org

bottom of page