top of page

Privacybeleid versie 1/9/2021

 

Wie ben ik?

Mijn naam is Katrien Haerynck en ik ben te bereiken via e-mailadres

contact@innerwoman.org

 

Ik geef onder andere yogales, Arvigo®Therapy, Closing the bones, de-armouring en individuele begeleiding.

 

Ik beheer een website: www.innerwoman.org

 

Daarnaast maak ik gebruik van een online cursus platform genaamd Thinkific.

 

Hieronder vind je eerst de beknopte versie van de privacyverklaring en daarna het uitgebreide privacybeleid.

 

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Inner Woman met zaakvoerder Katrien Haerynck te bereiken via e-mailadres contact@innerwoman.org verwerkt, voor direct marketing  en dus om u producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wij verwerken uw naam, e-mail adres en andere persoonlijke informatie bij uw interesse en/of deelname aan onze activiteiten. Zo weten en herkennen we wie er interesse heeft, zich inschrijft voor ons aanbod en kunnen we vervolgens onze activiteiten of cursussen beter beheren.

 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing en beheer van ons aanbod en uw deelname daaraan, volstaat het ons dat mee te delen op contact@innerwoman.org

 

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.innerwoman.org

 

Privacybeleid versie 1/9/2021

Jouw privacy is belangrijk, en daar wil ik zorg voor dragen door jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hieronder vind je het privacybeleid, het staat me vrij om dit in de toekomst aan te passen, je kan telkens de laatste versie raadplegen. Je ziet op de website wanneer er wijzigingen zijn, de datum staat voor de versie. De huidige versie dateert van 1/9/2021.

Welke gegevens verwerk ik & waarom

Inner Woman kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn louter gebaseerd op jouw toestemming.

 

Denk bijvoorbeeld aan je inschrijving voor een on-line of plaatsgebonden cursus, een afspraak voor een individuele sessie of je inschrijving op de mailing lijst om op de hoogte te blijven van mijn activiteiten. Jij kan deze toestemming dan ook ten allen tijde intrekken door je uit te schrijven via de link ‘unsubscribe’ in elke mail ontvangen via MailChimp of door een e-mail te sturen naar contact@innerwoman.org

 

De informatie die je opgeeft door een inschrijving op de mailing lijst of door een mail te sturen via het contactformulier op de websites of door een aanmelding op het on-line cursusplatform is de volgende:

 

  • Naam en voornaam: dit ter identificatie van de persoon

  • E-mail adres: Indien je ervoor kiest om op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, zal je deze meestal per mail ontvangen via MailChimp. Indien je via onze contactpagina op de website informatie aanvraagt, kan ik je per mail antwoorden.

 

De informatie die je opgeeft bij inschrijving voor een activiteit (cursus, workshop, massage of individuele begeleiding) kan de volgende zijn:

 

  • Naam en voornaam: dit ter identificatie en herkenning van de persoon

  • E-mail adres: Het grootste deel van de communicatie verloopt via email. Ik stuur je op je e-mailadres bijvoorbeeld alle praktische informatie over een activiteit, en ook je factuur bezorg ik je per mail. Indien je ervoor kiest om op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, zal je dit ook per mail ontvangen.

  • IP adres e.d.: ik kan softwaretools gebruiken om sessie informatie te verzamelen en te meten. Dit zijn gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, lengte van tijd van visite, het besturingsprogramma dat jij gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar mijn websites gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het me mogelijk om de websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Uw persoonsgegevens worden door Inner Woman met zaakvoerder Katrien Haerynck te bereiken via e-mailadres contact@innerwoman.org verwerkt, voor direct marketing  en dus om u producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wij verwerken uw naam, e-mail adres en andere persoonlijke informatie bij uw interesse en/of deelname aan onze activiteiten. Zo weten en herkennen we wie er interesse heeft, zich inschrijft voor ons aanbod en kunnen we vervolgens onze activiteiten of cursussen beter beheren.

 

Bijvoorbeeld bij de inschrijving als student of deelnemer op het on-line cursusplatform van Thinkific zien we wie interesse heeft, wie een bestelling voor een on-line cursus plaatst en kunnen we de cursus beheren (t.t.z. vooruitgang van de studenten tijdens het verloop van de cursus, discussie-fora, e-mail verkeer, rapporten, diploma’s, etc.). Via de software van Thinkific worden gegevens over de deelname aan on-line cursussen verzameld. Zo kan ik bijvoorbeeld zien hoeveel en welke lesblokken of modules je al gevolgd hebt.

 

Hoe ik je gegevens bewaar

Inner Woman is als website hosted op het Wix.com platform. Daarnaast bevindt mijn on-line cursusaanbod zich op het Thinkific.com on-line platform.

 

Zowel Wix.com alsook Thinkific.com zorgen voor een online platform dat me toelaat om mijn diensten aan te bieden. Jouw data kunnen worden bijgehouden door zowel Wix.com als Thinkific.com’s data storage, databases en hun algemene applicaties. Zij stockeren jouw data op beveiligde servers met de nodige firewalls. Inner Woman bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Deze bewaarplicht wordt altijd bepaald in overeenstemming met het te bereiken doel. Je facturen bewaar ik bijvoorbeeld 7 jaar omdat dit volgens de wet zo hoort. Jouw gegevens worden bewaard in de database, en soms ook op papier. Ik zorg er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op de computer niet toegankelijk zijn door derden. Dit doe ik onder andere door de computer(s) te beveiligen met paswoorden, mijn werkruimte grondig af te sluiten, en waar nodig mijn fysieke mappen met jouw gegevens veilig te bewaren.

 

Lees ook het privacybeleid van Wix.com en Thinkific.com op hun website voor meer informatie.

 

Delen met anderen

Ik verstrek jouw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hierop is er één uitzondering namelijk wanneer ik enkel je naam en e-mail adres doorgeef aan MailChimp. MailChimp als ontvanger van deze gegevens neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Inner Woman maakt enkel gebruik van MailChimp om je op de hoogte te houden van mijn activiteiten. Dit gebeurt door een mail die je ontvangt op basis van een mailinglijst aangemaakt in MailChimp. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar MailChimp en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van MailChimp op hun website voor meer informatie.

In kaart brengen van jouw websitebezoek

Op de websites van zowel Inner Woman als op Thinkific kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden waaronder het IP adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites.

Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden of om bijvoorbeeld je aanmeldgegevens te bewaren. Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van jouw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

 

Functionele cookies

Deze cookies verwijderen zichzelf wanneer u uw browser sluit. Zonder deze cookies kan je de site niet optimaal gebruiken. Ze zijn namelijk noodzakelijk voor het functioneren van de website.

 

Analytische cookies

Via software van MailChimp worden geanonimiseerde gegevens over de reacties op de mailing verzameld. Zo kan ik bijvoorbeeld zien hoeveel mensen de mails geopend hebben. Deze cookies kunnen ook voor gerichte marketing doeleinden gebruikt: om op basis van jouw reacties voor jouw relevante inhoud te tonen.

 

Hoe kan jij je geplaatste cookies verwijderen?

Je kan via de browserinstellingen op je computer het plaatsen van cookies weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Jouw rechten

Recht tot inzage

Je hebt het recht om in te zien welke gegevens ik verwerk. Uiteraard antwoord ik ook graag op al je vragen. Dit kan met een eenvoudige mail naar contact@innerwoman.org

 

Recht tot verbetering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste, of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudige mail naar contact@innerwoman.org

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens verwijder uit de database. Let wel: dit is niet altijd mogelijk. Stel dat je nog openstaande facturen hebt, dan heb ik het recht je gegevens niet te vergeten omdat ik me kan beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren. Dit voorbeeld is niet exhaustief.

Hou er ook rekening mee dat als je mij vraagt om je gegevens te verwijderen ik voor jou niet meer kan nakijken welke cursussen, workshops of activiteiten je volgde, en je dus ook geen kopie van facturen kan ontvangen, mocht je die in de toekomst ooit nodig hebben.

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal Inner Woman zo snel mogelijk en dit binnen de 30 dagen op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacybeleid reageer ik zo snel mogelijk en dit binnen de 30 dagen op jouw verzoek.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page