top of page

SINGLE POST

Wijze vrouw


Artist unknown

Al sinds mijn jonge meisjesjaren droomde ik van een ‘wijze vrouw’ in mijn leven. Ik stelde haar voor met oeroude wortels, ogen als donkere poelen van diepe wijsheid, een wilde lach, een ongetemdheid, die niet vatbaar was voor de conditioneringen van onze cultuur en tijdsgeest en met heel zachte omhullende armen. Ik heb die ‘wijze vrouw’ uit mijn fantasie nooit ontmoet, maar ze kwam wel naar me toe via andere wegen, vleugjes wijsheid hier en daar waar ik ging van tintelen, in vriendschappen, verweven in cursussen die ik volgde, versluierd in boeken, boodschappen en dagdagelijkse ontmoetingen en bovenal in de natuur, de aarde en haar seizoenen, de zon, de maan en de sterren en ja ook mijn eigen leven en fysische en psychische cycli.


En het werd mijn droom om daar ‘ooit’ iets mee te doen, ik wist eerst niet wat, het had geen vorm,… En zo gingen de jaren voorbij.

Het moest een plek zijn, waar je als vrouw helemaal vrouw kan zijn en met je vrouw-zijn terecht kan. Even uit het web van het analyserend oog van het patriarchaat. Waar je kan zakken in je essentie en een andere even belangrijke, maar verwaarloosde wereld kan betreden om er te rusten, los te laten, heel te worden, op te laden,…

Zachtheid, omhulling en een veilige stevige container als ingrediënten om een revolutie in bewustzijn te creëren als antidote voor het gangbare forceren, pushen, over-analyseren, kraken, breken, extreem en complex overdenken,…


En ‘Inner Woman’ werd geboren, eerst in de buik natuurlijk, maar op een dag was ze daar… aan de andere kant van de ‘tunnel’ ;)

En met Innerwoman bied ik een plek voor vrouwen en mannen om zich te ‘ont-doen’, om je innerlijke landschap te bewandelen en eigen te maken, om de oase in jezelf te voeden en te fertiliseren.

En ik gebruik voornamelijk de Arvigo technieken van Maya Abdominal Therapy® als ‘sleutel’, waarbij zachte aanraking de diepste plaatsen uitnodigt te smelten en te openen.


Waar we nu de baarmoeder hoofdzakelijk als louter fysisch deel van ons reproductief systeem beschouwen; als het orgaan dat kinderen draagt en baart en elke maand bloedt tot in de menopauze, was dit in oude, etnische culturen niet enkel zo.

De baarmoeder (‘womb’) en het hele voortplantingssysteem werd er beschouwd als zetel van diepe wijsheid, een doorgang naar andere bewustzijnstoestanden en ultiem een doorgang naar de bron van het leven zelf.

Het is de zetel van een vrouw haar kracht, wijsheid, uitstraling, passie en shakti, haar levende vitaliteit of sexuele energie.


De baarmoeder was het ‘orakel’ van elke vrouw, als compas voor haarzelf, maar ook voor de gemeenschap waarin ze leefde. De baarmoeder oversteeg ver het louter fysische en werd ervaren als een grote energetische kracht.


Dat wil ik helpen terugbrengen...


En als ik goed luister, hoor ik die 'wijze vrouw' wild lachen met haar hoofd in haar nek, want ze zag dat het goed was.
bottom of page